Sawbuck

Sawbuck

Miễn phí
Sawbuck là một bản ghi khán giả và bộ điều chỉnh cho Windows Chrome đăng
Người dùng đánh giá
4.3  (7 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
2.0
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này nhận được 2 giải thưởng
Sawbuck là một bản ghi khán giả và bộ điều chỉnh cho Windows Chrome đăng, và cho những ứng dụng hay bổ sung dùng đăng cơ sở ở Chrome căn cứ.
Đăng nhập Chrome là thâm nhập với Event Tracing cho Windows (ETW), .. điều này cho phép ETW nhân viên kiểm soát như Sawbuck kiểm soát bản ghi verbosity ở runtime. Cái Chrome đăng hợp nhất cũng bắt gọi xấp ở đăng trường, điều đó có thể được giải quyết, và hiển thị qua bản ghi khán giả như Sawbuck. Đây là đặc biệt dùng để bổ sung mã, như e.g. Chrome Khung hình.
Thông tin được cập nhật vào: